Ja of Nee

Een van de gevolgen van de ja-sticker is dat de verspreiding van huis-aan-huisbladen en reclamefolders afneemt. Dit heeft invloed op de inkomsten van de uitgevers en de adverteerders, maar ook op de informatievoorziening van de burgers. Sommige mensen vinden het jammer dat ze minder op de hoogte zijn van het lokale nieuws en de aanbiedingen in hun buurt. Anderen zijn juist blij dat ze minder papier hoeven weg te gooien of te recyclen.

De ja-sticker heeft ook een effect op het milieu. Volgens sommige berekeningen zou de ja-sticker jaarlijks zo’n 33 miljoen kilo papier besparen, wat neerkomt op een reductie van 51 miljoen kilo CO2-uitstoot. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 15.000 huishoudens. Aan de andere kant zijn er ook kritische geluiden die stellen dat de ja-sticker juist meer afval veroorzaakt, omdat mensen nu vaker online bestellen en meer verpakkingsmateriaal ontvangen.

De ja-sticker is dus een interessant fenomeen dat verschillende effecten heeft op de samenleving. Het is nog te vroeg om te zeggen of de ja-sticker een succes of een mislukking is, maar het is wel duidelijk dat het een verandering teweegbrengt in het gedrag en de voorkeuren van consumenten en ondernemers. Hoe de toekomst eruit zal zien, hangt af van de verdere ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, technologie en communicatie.

Postfilter

Een manier om minder ongewenste reclamepost te krijgen is Postfilter. Dit is een gratis dienst van Nederlandse bedrijven en organisaties die u zelf kunt gebruiken om aan te geven welke post u niet wilt ontvangen.

Postfilter wordt ondersteund door de Stichting Reclame Code, die toezicht houdt op de naleving van de Code Postfilter. Als u post krijgt die in strijd is met uw voorkeuren, kunt u dit melden bij de afzender of bij de Reclame Code Commissie.

Postfilter gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en geeft deze niet door aan derden. U krijgt ook geen ongevraagde berichten van Postfilter zelf.

6 weken activatie tijd
Bedrijven die geadresseerde reclamepost versturen, zijn verplicht om Postfilter te gebruiken. Het ontwerpen, drukken en bezorgen van fysieke post duurt echter vrij lang. Ontvangt u 6 weken na uw registratie bij Postfilter nog steeds post uit sectoren die u heeft geblokkeerd? Dien dan een klacht in bij de afzender. Let op: als u een klantrelatie met de afzender heeft, moet u gebruikmaken van uw recht van bezwaar om reclamepost van deze organisatie te stoppen.

Wij zijn Lid van de stichting Postfilter en u kunt ons altijd contacten met vragen.

Ga direct naar Postfilter